Petravaaran Erämiehet ry - Historia

Aika ennen seuran perustamista

1958 saatiin toisen kerran Petravaaran alueelle hirvenkaatolupa, jonka tuloksena komea hankosarvinen hirviuros. Kuvassa jahtimiehet vasemmalta Herman Miinalainen, Leo Ohvanainen, Teuvo Eronen, Erkki Könönen, Matti Haaranen ja Toimi Huhtilainen.

1960-luku

Petravaaran Erämiehet ry on 2.12.1960 perustettu metsästysseura. Seuran ensimmäinen pöytäkirja on kirjoitettu 5.3.1961 kokouksessa, jossa läsnä olivat Hugo Kosonen, Vilho Pakarinen ja Raikko Aaltonen. Seuran perustamisvaiheessa oli liittymismaksu 1000 mk ja jäsenmaksu 500 mk. Alkuvuosina jäsenmäärä oli noin 20 henkilöä ja johtokuntaan kuuluivat Hugo Kosonen (puheenjohtaja), Raikko Aaltonen (sihteeri), Erkki Könönen ja Teuvo Eronen. Varajäseneksi oli valittu Martti Eronen.

Riistakiintiö oli alkuvuosina 7-10 yksilöä jäsentä kohti. Seuran toiminta oli alkuvuosina melko vähäistä. Kerran kesässä pidettiin ampumakilpailut, ja riistanhoidollisena toimenpiteenä oli haapojen kaato jäniksille talvella. Vuonna 1966 seuran johtokunta oli päättänyt kokeilla myös kalojen allaskasvatusta, mutta seuraavana vuonna siitä oli luovuttu. Vuonna 1966 seuralle oli hankittu pienoiskivääri (1000 mk), lihakirves ja luusaha.

Hirvisoppa Petravaaran koululla

1970-luku

Vuonna 1977 seuraan perustettiin ampumajaosto, jonka tehtävänä oli ampumatoiminnan kehittäminen. 1978 perustettiin hirvijaosto, johon kuului silloinen hirviporukka kokonaisuudessaan.

1980-luku

1982 rakennettiin nylkykatos seuran Tohmajärven kunnalta vuokraamalle alueelle Kylmänpuron varteen. Samoihin aikoihin rakennettiin myös laavu. Majan rakentamista alueelle esitettiin johtokunnan kokouksessa vuosina 1986 ja 1987, mutta asian eteneminen jäi vielä avoimeksi, kunnes vuonna 1988 johtokunta esitti yleiselle kokoukselle tontin ostoa. Johtokunta valtuutettiin viemään asiaa eteen päin, minkä tuloksena ostettiin 0,8 hehtaarin kokoinen tontti 31000 markan hinnalla.

Juha Könönen edusti seuraa 1980- ja 1990-luvuilla hirvenhiihdossa voittaen Suomen mestaruuden viestissä ja sijoittuen henkilökohtaisessa kilpailussa kolmanneksi sarjassa M35.

1990-luku

1990-luvulla rakennettiin seuran omistamalle tontille metsästysmaja. Hankkeen vetäjänä toimi Teuvo Eronen, mutta myös muiden seuran jäsenten talkootyö oli merkittävässä roolissa hankkeen läpiviennissä. Kelohirret rakennusta varten lahjoitti Erkki Eronen.